Zorgcoördinator

Juf Annelies zorgt er als zorgcoördinator voor dat het zorgbeleid op onze school in goede banen wordt geleidt.
U kan met al uw vragen steeds terecht bij de klasleerkracht, directeur of de zorgcoördinator. U kan juf Annelies aanspreken op school of u kan terecht op het mailadres zorg@basisschooldevlinder.be

Wat houden de taken van een zorgcoördinator in?

Op leerlingniveau:
Iedere leraar draagt zorg voor zijn eigen kinderen en biedt bijna automatisch hulpmiddelen aan voor wie dit nodig heeft. Dit noemen we brede basiszorg. Deze basiszorg wordt in eerste instantie binnen de klaswerking opgenomen door de klastitularis.

Leerlingen met specifieke moeilijkheden in een bepaald leergebied of op sociaal-emotioneel vlak die onvoldoende opgevangen worden door de brede basiszorg, worden mee ondersteund door de zorgcoördinator. Hier spreken we van verhoogde zorg.

Voor leerlingen die nood hebben aan extra uitdagingen, organiseert de zorgcoördinator interessante opdrachten waarin deze leerlingen een verantwoordelijke taak krijgen. Ze worden uitgedaagd om deze opdracht zo zelfstandig mogelijk uit te voeren en nadien kritisch te evalueren. Dit gebeurt binnen de kangoeroewerking.

Op lerarenniveau:
Wanneer nodig gaat de zorgcoördinator samen met de leraren (verhoogde zorg) of met de mensen van CLB en/of Ondersteuningsnetwerk (uitbreiding van zorg) een plan van aanpak opstellen voor bepaalde kinderen. Dit plan bevat steeds een aantal mogelijke acties voor onze leerlingen met specifieke onderwijsnoden. Dit plan van aanpak wordt in eerste instantie door de klastitularis toegepast in de klas en mee opgevolgd door de zorgcoördinator, het CLB en de hulpverleners van het Ondersteuningsnetwerk.

Op schoolniveau:
De maatschappij evolueert bijzonder snel. Het is o.a. de taak van de zorgcoördinator om de evoluties binnen de zorg van dichtbij op te volgen, kritisch te bekijken en indien wenselijk te introduceren in onze school met de bedoeling om onze zorgwerking verder te optimaliseren. De zorgcoördinator kan ook beroep doen op collega’s zorgcoördinatoren binnen onze Scholengemeenschap. Dit gebeurt o.a. via overlegmomenten.