Zorgcoördinator

Onze zorgcoördinator is juf Bindhu.
Mail: zorg@basisschooldevlinder.be

Met uw zorgvraag kan u steeds terecht bij de klasleerkracht of bij juf Bindhu.

Belangrijk om weten is dat de taak van zorgcoördinator doorheen de jaren sterk geëvolueerd is van taak-juf (het werken met kinderen) naar coördinator .

Wat deze taak inhoudt, kan u hier terugvinden.

1/1