VOKAN

Sinds 1 september 2017 zijn de ondersteuningsnetwerken operationeel. Elke school is verplicht in te tekenen bij een ondersteuningsnetwerk in de regio. Voor onze school is dat ON VOKAN , voluit Ondersteuningsnetwerk Voorkempen/Antwerpen-Noord.

VOKAN wenst te voorzien in een laagdrempelig aanspreekpunt voor ouders. Zowel voor algemene vragen over ondersteuning als voor specifieke vragen over de ondersteuning van je kind binnen de school, spreek je in eerste instantie het zorgteam van de school aan. Maar je kan ook het team van VOKAN contacteren.

Meer informatie over de werking van het ondersteuningsnetwerk, alsook de nodige contactgegevens kan je vinden in de downloadbare folder rechts op deze pagina en op de website van VOKAN:
www.vokan.be