Kinderparlement

Ook de mening van onze kinderen is belangrijk …

leve het kinderparlement !!

Op onze school vinden we het belangrijk om op regelmatige tijdstippen te overleggen. We organiseren vergaderingen en gesprekken met de leerkrachten en met de ouders.  Dit doen we omdat we willen luisteren naar elkaar en samen school willen maken. Hierbij is ook  de stem van onze kinderen belangrijk. Daarom organiseren we een kinderparlement. Het is een vergadering waar kinderen hun eigen stem en die van hun klasgenootjes mogen laten horen !

Hoe verloopt een vergadering van het kinderparlement ?

Drie keer per jaar komen de klasafgevaardigden van het 1ste t/m het 6de lj. samen in een heus vergaderlokaal.  Deze vergadering gaat telkens door 12.45 uur tot 13.25 uur.
De voorzitter leidt alles in goede banen, de secretaris maakt een verslag en bezorgt dit nadien aan alle klassen. Alle leden bereiden de vergadering voor in de eigen klas, op die manier kunnen zij de mening van hun klasgenootjes vertegenwoordigen. Hiervoor hebben alle klassen een speciaal kaftje. Alles kan aan bod komen : leuk nieuws, toffe ideeën, een probleem alsook eventuele vragen.  Soms werken we ook rond een thema en willen we bijvoorbeeld onze speelplaats in de kijker zetten.

Na elke vergadering volgt een korte bespreking in de klas. Soms krijgen de leden een taakje mee.

Om ervoor te zorgen dat het luisteren en praten goed verloopt, bestaat het kinderparlement uit een afvaardiging uit elke klas van de lagere school. Elk nieuw schooljaar worden één jongen en één meisje van elke klas verkozen. Zij zetelen in het kinderparlement als klasafgevaardigden. Daarnaast neemt de directie de rol van moderator op zich.

Parlementaire groetjes !

1/1