Team lagere school

Onze lagere school telt 7 klassen

L1: Juf Sofie + juf Ayse 

L2: Juf Gaëtane 

L3: Juf Karlien

L4a: Juf Veerle & juf Veerle

L4b: Juf Kristel

L5: Juf Eva

L6: Meester Peter

Bewegingsleerkracht: Meester Vincent

Zorgleerkracht: Meester Frank

1/1