Team lagere school

Onze lagere school telt 7 klassen

L1: Juf Sofie + juf Lisa

L2: Juf Gaëtane (juf Sandra ad interim)

L3: Juf Karlien

L4a: Juf Veerle & juf Veerle

L4b: Juf Kristel

L5: Juf Eva (juf Ayse ad interim)

L6: Meester Peter

Bewegingsleerkracht: Meester Vincent

Zorgleerkracht: Meester Frank

Foto albums