Zorgbeleid

Basisschool De Vlinder staat garant voor een degelijk zorgbeleid op maat van ieder kind. Dit zorgbeleid is het resultaat van een samen gedragen verantwoordelijkheid van verschillende partners:

De leraren:
zij hebben de kinderen dagelijks onder hun hoede en proberen het beste in hen naar boven te halen. Om de kinderen zo goed mogelijk te ondersteunen wordt er op regelmatige basis overleg gepleegd met de zorgcoördinator. Tijdens deze overlegmomenten wordt er bekeken welke ondersteuning er verder nodig is om ieder kind zo ver mogelijk te brengen in zijn ontwikkeling, i.f.v. zijn mogelijkheden.

De zorgcoördinator:
deze houdt zoals gezegd regelmatig contact met de leraren. Daarnaast overlegt hij nauw met de directeur, met het CLB (Centrum voor Leerlingen Begeleiding), de mensen van het Ondersteuningsnetwerk en andere externe hulpverleners.Meer info over de taken van de zorgcoördinator vindt u hier.

De directeur: 
deze heeft een brede waaier aan verantwoordelijkheden om de school te laten draaien. Het mee vorm geven en ondersteunen van de zorgwerking is er daar één van.

De ouders:
ouders zijn ervaringsdeskundigen die wij nodig hebben om jullie kinderen zo sterk mogelijk te begeleiden. Daarom is het zeer belangrijk om snel te reageren wanneer u zich zorgen maakt over uw kinderen. Via wederzijdse, eerlijke en open communicatie dragen we samen zorg voor onze kinderen.

Twijfel niet, indien u een bezorgdheid of een vraag heeft om contact op te nemen met de klastitularis, de zorgcoördinator of de directeur.

zorg@basisschooldevlinder.be