Schoolbrochure

Onze schoolbrochure bevat het pedagogisch project en het schoolreglement.

Deze brochure werd geactualiseerd op 1 september 2022.  Indien er wijzigingen zijn, worden deze aangekondigd via de nieuwsbrief Fladder.  Elke ouder ondertekent bij inschrijving deze brochure en kan steeds een papieren versie opvragen bij de directie.