Pestbeleid

Wie pest, mist vaak de juiste sociale vaardigheden die nodig zijn om in onze maatschappij goed te kunnen samenleven.  Onze school neemt de taak op zich om mee te werken aan een fijne samenleving waarin voor elk van onze kinderen plaats is.

Zowel de pester als het slachtoffer als de groep rondom willen wij graag begeleiden.

Pesten wordt op onze school niet getolereerd. 

Als kleine school streven wij naar een positief sociaalvaardig klimaat waarin leerlingen de kans krijgen om sociale vaardigheden te oefenen. Op deze manier krijgen zij de kans, door vallen en opstaan, uit te groeien tot weerbare jongvolwassenen met de nodige bagage.
Binnen dit veld blijven wij zeer waakzaam voor pesterijen. Pesterijen zijn een remmende factor en hebben een zeer negatieve impact.
Om deze pesterijen te voorkomen, werken wij als team in de eerste plaats sterk aan preventie.
Dit doen wij o.a. door de eindtermen sociale vaardigheden te integreren in de klassen van de lagere school. In de kleuterschool werken wij gericht aan de sociale ontwikkeling van onze kleutertjes met o.a. Beertje Anders.
Ook de speelplaats krijgt speciale aandacht : naast de speeltuigen (zandbak, wip, klimrek, krijtborden) is er spelmateriaal aangekocht en zijn er zichtbare leef- en spelregels aangebracht. Wie het even wat rustiger wil, is welkom in onze leeshoek.

Als team blijven wij werken aan professionalisering op dit terrein door ons te informeren, studiedagen in te richten en de nodige actuele documentatie aan te kopen.

Wanneer er zich binnen deze preventieve werking toch een pesterij voordoet, streven wij na dit zo snel mogelijk op te nemen.
Na schoolintern overleg gaan wij over tot actie. We streven ernaar het conflict op een constructieve manier op te lossen en volgen zowel dader als slachtoffer. Indien nodig wordt ook bestraffend opgetreden.
Via het gebruik van een speeltijdkaart kan een leerling sterk in het oog gehouden worden en, indien nodig, verwijderd wordt van een activiteit of van de speelplaats.

Belangrijk hierbij is de samenwerking en open communicatie tussen alle partijen. Daarom zullen wij gesprekken organiseren met de leerlingen en ouders van beide partijen alsook wordt het CLB op de hoogte gehouden en indien nodig betrokken.

Wij vragen ook uitdrukkelijk om pesterijen steeds tijdig  te melden.

Graag geven wij u nog 10 preventietips mee tegen pesten, deze zijn van toepassing zowel voor de kinderen als voor jullie, als ouders.

  • Van zodra het voor jou aanvoelt als pesten : spreek erover met een vertrouwenspersoon en/of je omgeving. Kom op tegen pesten. (kinderen praten hier het liefst over pesten met hun knuffel of huisdier, handpop)
  • Minimaliseer een hulpkreet niet.
  • Focus je op de positieve eigenschappen in elke situatie in plaats van te blijven hangen in negativiteit.
  • Gebruik sociale media zoals het hoort zonder vooroordelen naar elkaar toe.
  • Maak een positief beeld van hoe jij wil dat mensen jou behandelen.
  • Stap met een hoge dosis zelfvertrouwen jouw dag tegemoet. Wees je bewust van je eigen houding.
  • Je bent verantwoordelijk voor je eigen keuzes en gedachten. Niemand kan jou een slecht gevoel geven tenzij jij dit toelaat.
  • Je gemoedstoestand is de sleutel tot jouw geluk. Wanneer jij je zorgen maakt, zakt je gemoed.
  • Wat je uitstraalt krijg je terug, daarom niet van die persoon van wie jij het verwacht.
  • Ga geen verhalen maken waar er geen zijn. Ga er niet te snel van uit dat ze je niet moeten.