Preventieadviseur

Koen Pauwels is aangesteld als lokale preventieadviseur voor bijna alle scholen van de scholengemeenschap “Mater Dei”.

Onder leiding van de gemeenschappelijke interne dienst (GID) zorgt hij mee voor het welzijn en de veiligheid voor kinderen en personeel.

Graag hou ik me vast aan het motto: “Beter voorkomen dan genezen”.