Schooluren

 Schooluren

Voormiddag: van 08.25 uur tot 12.05 uur.
Namiddag:    van 13.35 uur tot 15.35 uur
Woensdag:   van 08:25 uur tot 12.05 uur

Vanaf 08:10 uur worden kleuters verwelkomd in hun klasje door de leerkracht, terwijl de leerlingen van de lagere school op de speelplaats toekomen (toezicht is voorzien door de leerkrachten).
Wie vroeger komt, kan tussen 07:00 uur en 08:10 uur worden opgevangen in de voorschoolse opvang bij meester Sam.

Wie om 15.50 uur niet is afgehaald, gaat naar de naschoolse opvang of studie (lagere school).  Dit geldt ook voor wie om 12.25 uur niet is afgehaald op woensdag.

Te laat komen kan niet!
Ouders worden gewaarschuwd bij elke niet-gewettigde afwezigheid.