Schooluren

Schooluren

Voormiddag: van 8.25 uur tot 12.05 uur.

Namiddag:    van 13.35 uur tot 15.35 uur
op woensdagnamiddag tot 12.05 uur

De leerkrachten van de lagere school houden vanaf 8.10 uur toezicht op de speelplaats. De kleuters worden in hun klasje door de leerkracht welkom geheten. Wie vroeger komt, kan worden opgevangen in de voorschoolse opvang ’t Cocoontje, georganiseerd door Basisschool De vlinder.
Wie om 15.50 uur niet is afgehaald, gaat naar de naschoolse opvang of studie (lagere school)

Te laat komen kan niet!
Ouders worden gewaarschuwd bij elke niet-gewettigde afwezigheid.

1/1