Communicatie

Directie, leerkrachten en turnleerkracht communiceren met ouders via Smartschool. Dit kan schoolse informatie zijn (vb. schoolfotograaf, wafelslag, sportdag, …) maar ook klasinformatie (thema, uitstap, moet uw kind materiaal meenemen, …)

Houdt ook het heen-en-weermapje van de kleuterschool of het agenda van de lagere school in de gaten. Het kan sporadisch voorkomen dat een papieren brief wordt meegegeven.

Wij posten regelmatig nieuwtjes, activiteiten, evenementen, geheugensteuntjes,… op onze facebook.

Hier vindt u de powerpoint-presentatie die werd gegeven tijdens het algemene gedeelte van de info-avond op 5 september 2022.