Verkeersactieve School

Onze school vindt het belangrijk dat kinderen zich veilig leren verplaatsen in het verkeer. Dit doen wij via de verkeerslessen in de klas en op de straat.

Deelnemen aan projecten georganiseerd door VSV – Vlaamse Stichting Verkeerskunde – en door Politie Brasschaat zorgen ervoor dat de verkeers- en mobiliteitseducatie op school een meerwaarde krijgt in het lessenpakket van de kinderen.

Er is een goede samenwerking met gemeente Brasschaat om de mobiliteit aan de schoolomgeving te verbeteren. Klik op de link om kom hierover alles te weten.
https://www.brasschaat.be/wijkplan-mobiliteit

Route2school – een veilige route naar school uitstippelen
https://www.brasschaat.be/inwoners/mobiliteit-en-wegenwerken/route2school-digitale-schoolroutekaart

1/1