Disclaimer

De website van Basisschool De Vlinder is enkel bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden. Informatie op deze website kan ten allen tijde aangepast worden zonder voorafgaande melding. De school kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade die u ondervindt door informatie verkregen via deze website.

Wij doen er alles aan om er voor te zorgen dat de informatie op deze website actueel en juist is. De school kan echter niet garanderen dat de website geen typfouten of onvrijwillig onjuiste informatie bevat. Foutieve of ontbrekende informatie kan u steeds melden aan de school dan zetten wij dit zo snel mogelijk recht.

De school kan niet garanderen dat de website ten allen tijden vrij is van technische problemen, maar spant zich in om deze zo veel mogelijk te voorkomen.

Links naar sites van derden worden op de website van de school gegeven voor het gemak van de sitebezoeker en impliceren geen aansluiting of goedkeuring van de andere site-eigenaar, noch staat de school in voor de nauwkeurigheid van de informatie op deze sites.

De meeste informatie op deze website is beschikbaar zonder dat er persoonsgegevens worden verwerkt. Indien u contact opneemt met de school via het telefoonnummer of e-mailadres op de site kan u in bepaalde gevallen om persoonlijke informatie worden gevraagd.

De gegevens worden steeds verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

U hebt het recht om de informatie op deze site te consulteren en voor persoonlijk gebruik op te slagen of te reproduceren mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1194 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.
Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (filmpjes, foto’s, muziek e.d.). is altijd voorafgaande toestemming vereist. Neem hierover contact op met de school.

Als u materiaal op de website vindt waarvan u vermoed dat het uw intellectueel eigendomsrecht of dat van iemand anders schendt gelieve dit dan zo snel mogelijk aan de school te melden.