Voetgangersexamen

Vrijdagmorgen 17 juni was het dan zover!

Na veel oefenen mochten de kinderen van het vierde leerjaar tonen dat ze zich alleen als voetganger veilig kunnen gedragen in het verkeer.

Dank aan alle vrijwilligers op de controleposten en de politieagent op het kruispunt om dit examen mogelijk te maken.

Een paar helpende ouders namen onderstaande foto’s, waarvoor dank!

1/34