Vanuit een bepaald perspectief.

Tijdens de les M.O. maakten de leerlingen kennis met ‘iets bekijken vanuit een bepaald perspectief’.
Ze maakten een fijne opdracht rond het thema.
Met mooie resultaten.

1/13