Van luchtfoto naar stratenplan

Van op een bepaald punt keken we van op de grond en van op een hoogte wat we wel of niet konden zien.
Door een stratenplan te puzzelen leerden we over de lijnen, de kaders en de coördinaten.

1/9