Thema ‘Zuchtje lucht’

Proefjes met lucht, windmolens maken (hiervoor kwam de mama van Emma mee helpen), spelen met ballonnen, vliegtuigshow houden, leren over de wind en de windvaan, wind en sport, korte film over ballonvaren, …… dit alles komt aan bod in ons thema over lucht.

1/14