Rondleiding door het zesde leerjaar

Vandaag was het zover. De leerlingen keken ernaar uit. Ze waren erg benieuwd wie hun
petekind of metekind zou worden.
Tijdens het laatste lesuur kregen de groten de kans om zich te ontfermen over de kleinen.

En dat hebben ze goed gedaan. Onze leerlingen van het eerste leerjaar zullen niet verloren lopen op onze school. En … als er problemen zijn dat kunnen ze terecht bij hun peter/meter.

Mooi zo!

1/8