Delen van de fiets en fietscontrole

In ons thema van W.O. ‘Onderweg’ leerden we o.a. over de delen van de fiets. We deden een fietscontrole en oefenden onze fietsvaardigheid op de speelplaats. De juf. merkte op dat een aantal leerlingen nog vaardigheid missen om in groep met de fiets op uitstap te gaan. Hopelijk is het in mei en juni wat goed weer zodat we dit kunnen oefenen want in het derde leerjaar gaan de kinderen regelmatig op uitstap met de fiets!

1/14