De kleine wereld

Poppen bewegen vanuit vinger en pols. De poppen ontmoeten elkaar. Rondstappen met poppen. Spelen zonder te spreken.
Per groepje een kort verhaaltje bedenken. Toonmoment – evaluatie

1/10