Bezoek aan de brandweer

In het vierde leerjaar hebben we enkele weken rond het thema “vuur” gewerkt.

De brandweer heeft hiervoor knappe lessen uitgewerkt waarbij ook de ouders

betrokken worden. Als afsluiter van het thema mochten we een bezoek brengen

aan de brandweerkazerne van Brasschaat!!

1/67