Gedichtendag

Dit jaar hebben we de gedichtendag in een nieuw kleedje gestoken.  Dit vanuit het perspectief “verbondenheid”.
Alle kleuterklassen en alle klassen van de lagere school hebben een gedicht geoefend en dit vandaag voorgedragen voor elkaar.  Alle kinderen en leerkrachten hebben erg hun best gedaan.   Dat zag je aan het enthousiasme van de kinderen op het podium, alsook aan de variatie in verschillende gedichtvormen.

Bravo! Een pluim voor iedereen!

 

1/34