Nieuwsbrieven

Via onze nieuwsbrieven houden we u op de hoogte van nieuwe wetgeving, activiteiten van de ouderraad, afspraken op school, …

Tot voor de paasvakantie van 2020, vond U de Fladder in zwart-wit regelmatig in de boekentas van uw oudste kind.  Op de website kon deze ook geraadpleegd worden, bij de downloads op deze pagina.
Starten met een digitale nieuwsbrief stond op de planning van 2020-2021.

Corona heeft ertoe geleid dat we zijn overgeschakeld op een digitale nieuwsbrief. Hierdoor kunnen we 1. ouders sneller informeren en 2. ook milieubesparend werken door minder papier te verbruiken.
Deze digitale nieuwsbrieven kan u ook op deze pagina raadplegen. 

 

Nieuwsbrief 1, 01.04.2020

Nieuwsbrief 2, 17.04.2020

Nieuwsbrief 3, 30.04.2020

Nieuwsbrief 4, 08.05.2020

Nieuwsbrief 5, 11.05.2020

Nieuwsbrief 6, 29.05.2020

Nieuwsbrief 7, 02.06.2020

Nieuwsbrief 8, 10.06.2020

Nieuwsbrief 9, 18.06.2020

Nieuwsbrief 10, 19.06.2020

Nieuwsbrief 11, 01.07.2020

1/1