Workshop ‘beleving’

Op 23 november namen de leerlingen van het zesde leerjaar deel aan een workshop.
Het thema was ‘Aardedrager’. Een thema dat nauw aansluit bij ons jaarthema, namelijk duurzaamheid.
De leerlingen kregen de kans om zich in te leven door een stukje Aarde te maken en dat stukje letterlijk
te dragen op verschillende manieren met muzikale begeleiding.
Een dankbaar thema dat door de leerlingen werd geapprecieerd.

1/14